S katerim športom se naj redno ukvarjam

― A decision model by Anonymous

Izbrala sem športe, s katerimi sem se že ukvarjala in se jih ne rabim učiti "na novo". Na to, kateri šport izbrati, vpliva samo okolje (dostopnost športa v okolici bivanja) ter vremenske razmere (ali se lahko s športom lahko ukvarjam samo zunaj - kar je precej odvisno od vremenskih razmer, ali tudi v dvorani), katere pripomočke potrebujem za izvedbo določenega športa (nakup nove oz. manjkajoče opreme). Pomemben je tudi čas, ki ga vložim v športno aktivnost (ki vključuje predpripravo na športno aktivnost, vožnjo do lokacije in nazaj domov...). Manj pomemben vpliv na izbiro sta imela cena športne dejavnosti (npr. najem dvorane) in družba pri izvajanju športne aktivnosti (dodatna motivacija, medsebojno vzpodbujanje...).
Glede na rezultate je najbolj primeren šport zame tek, sledita mu tenis in namizni tenis.

Score graph shows you total scores for your alternatives. The best scoring alternative is at the top, having 100 points. All other alternative's scores are calculated relative to the best scoring alternative.

tek
tenis
namizni tenis
plavanje
kolesarjenje
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

tek scores the highest with a lead of 14.23 points compared to tenis

This is Detailed comparison graph which shows alternative profiles based on your evaluation. By comparing the data points at each criteria you are able to see how each alternative compares to others. You can add or remove alternatives from the graph. Do you still think the first one is the best?

dostopnost
vremenske razmere
družba
vložen čas
potrebni pripomočki
cena
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Digg Izbrala sem športe, s katerimi sem se že ukvarjala in se jih ne rabim učiti "na novo". Na to, kateri šport izbrati, vpliva samo okolje (dostopnost športa v okolici bivanja) ter vremenske razmere (ali se lahko s športom lahko ukvarjam samo zunaj - kar je precej odvisno od vremenskih razmer, ali tudi v dvorani), katere pripomočke potrebujem za izvedbo določenega športa (nakup nove oz. manjkajoče opreme). Pomemben je tudi čas, ki ga vložim v športno aktivnost (ki vključuje predpripravo na športno aktivnost, vožnjo do lokacije in nazaj domov...). Manj pomemben vpliv na izbiro sta imela cena športne dejavnosti (npr. najem dvorane) in družba pri izvajanju športne aktivnosti (dodatna motivacija, medsebojno vzpodbujanje...). Glede na rezultate je najbolj primeren šport zame tek, sledita mu tenis in namizni tenis.
  • Reddit