Izbira Generalštabno šolanje

― A decision model by Anonymous

GENERALŠTABNO ŠOLANJE

Score graph shows you total scores for your alternatives. The best scoring alternative is at the top, having 100 points. All other alternative's scores are calculated relative to the best scoring alternative.

AWC rezidenčno
GŠŠ doma
RCSD
NDC
BDC
Ratna škola
LGAN
AWC nerizidenčno
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AWC rezidenčno scores the highest with a lead of 2.01 points compared to GŠŠ doma

This is Detailed comparison graph which shows alternative profiles based on your evaluation. By comparing the data points at each criteria you are able to see how each alternative compares to others. You can add or remove alternatives from the graph. Do you still think the first one is the best?

LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA
ČAS TRAJANJA
PRIDOBLJENO ZNANJE
ZAHTEVNOST ŠTUDIJA
PREVZEMANJE NAJVIŠJIH POVELJNIŠKIH DOLŽNOSTI
VOJAŠKA DIPLOMACIJA/ŠTABNE DOLŽNOSTI
PRIMERLJIVOST PO PROGRAMU
PRIJAZNO DRUŽINSKEMU ŽIVLJENJU
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
URNIK
INTEROPERABILNOST
ŠTUDIJSKA POTOVANJA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100